รายชื่อผู้ถูกแบน ไออ้วนZ

รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
เหตุผล
1 2019-06-08 21:49:27
2 2019-06-07 10:03:53